samlebilde2

Neste kurs:

fre, 24 oktober 2014 ADR-grunnkurs + tank + klasse 1

Nyheter

Finsk trailersjåfør gjemte seks tonn med salpetersyre i lasten
http://www.nordlys.no/nyheter/article7206120.ece
Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods
Regelverksendringer som ble iverksatt fra og med 13. januar , kunngjort 21.januar i år. «Forskrift om endring i forskrift om landtransport av... Read More...