samlebilde2

Neste kurs:

man, 08 september 2014 14-09 Kurs for sikkerhetsrådgiver

Nyheter

Finsk trailersjåfør gjemte seks tonn med salpetersyre i lasten
http://www.nordlys.no/nyheter/article7206120.ece
Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods
Regelverksendringer som ble iverksatt fra og med 13. januar , kunngjort 21.januar i år. «Forskrift om endring i forskrift om landtransport av... Read More...