Aktuelt

Endringer og korreksjoner ADR 2017

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil med dette informere om at det er implementert direktiv 2018/217/EU, med endringer og korreksjoner til ADR 2017. Disse endringene implementeres før de endringene i det ordinære 2-årsintervallet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er endringer som berører transport av radioaktive stoffer.

For mer informasjon, se https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/implementering-av-direktiv-2018217eu-med-endringer-i-adr-2017/ 

 

 

 instagram-logo

 facebook-logo

AS Farlig Gods | Wdm. Thranes gt 98, 0175 Oslo | Tlf 23 00 61 10 |   facebook icon   instagram icon