Aktuelt

AS Farlig Gods og Nomiko har inngått samarbeidsavtale

nomikoliten 1080x675

Nomiko – Norsk Miljøkompetanse og AS Farlig Gods har signert en samarbeidsavtale. Formålet er å tette kompetansehull og øke kunnskapen hos aktører som håndterer avfall og farlig gods.

De fleste som håndterer farlig avfall håndterer også farlig gods, og visa versa. Til tross for dette er det ingen i dag som tilbyr et kombinasjonskurs hvor minstekravet om seks timers opplæring for de som transporterer farlig gods (§ 12 i forskrift om landtransport av farlig gods) og krav til dokumentasjon om kompetanse i avfallsforskriften (kap. 11 §5) er ivaretatt. Dette problemet er nå løst, oppgir Nomiko og AS Farlig Gods i en felles pressemelding.

Guro Kristine Milli, som er kursansvarlig hos Nomiko og sertifisert sikkerhetsrådgiver for farlig gods, sier i meldingen at hun ofte avdekker kunnskapshull om farlig gods når hun kurser deltakere om farlig avfall, særlig med tanke på avsenders ansvar og plikter.

– Farlig avfall og farlig gods er så mye mer enn containere og tankbiler. Vi snakker her om stoffer med svært stort skadepotensiale både på mennesker og miljø. Om dette ikke håndteres riktig av personer med rett kompetanse, kan alvorlige ulykker oppstå, og her har aktørene fortsatt mye å jobbe med, sier Milli.

Fornying i bransjen
Daglig leder hos AS Farlig Gods, Torfinn Lillehagen, har holdt kurs om farlig gods i 30 år. Lillehagen er glad for at han nå kan bidra til fornying i bransjen.

– Selv om det vi driver med skal gi økt sikkerhet, er det selvsagt viktig at vi også ivaretar kundens og aktørenes behov. Det mener jeg vi her har fått en god start på, ved å forenkle muligheten til at bransjen sikrer seg rett kompetanse. I tillegg til dette samarbeidet har vi også lansert et e-læringskurs i ADR, kapittel 1.3 og §12 i landtransportforskriften slik at alle nå kan kurse seg i farlig gods hvor de vil og når de vil, avslutter Lillehagen.

Samarbeidet skal i første omgang bidra til at de to selskapene utveksler nyttig erfaring og at deres kunder og kursdeltakere gis mulighet til å motta nødvendig kompetanse på en enklere måte enn tidligere. Første kombinasjonskurs for de som håndterer farlig avfall og farlig gods settes opp i Oslo 26.-28. mars 2019.

 

Endringer og korreksjoner ADR 2017

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil med dette informere om at det er implementert direktiv 2018/217/EU, med endringer og korreksjoner til ADR 2017. Disse endringene implementeres før de endringene i det ordinære 2-årsintervallet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er endringer som berører transport av radioaktive stoffer.

For mer informasjon, se https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/implementering-av-direktiv-2018217eu-med-endringer-i-adr-2017/ 

 

 

Kursprogram for vinter/vår 2019

IMG 1535  Vi er godt rustet for nye kurs!
  Nå er kursprogrammet for vinter/vår 2019 
  oppdatert.

  Klikk her for å se kursplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi minner om Farligavfallskonferansen 2018. Konferansen er i år lagt til Thon Hotel Oslo Airport i dagene onsdag 19. og torsdag 20. september.

 

13397485 1749282628618512 139893485 nVi stiller med stand på konferansen og håper å treffe våre kunder der.

Klikk her for mer informasjon om Farlig avfallskonferansen 2018

 instagram-logo

 facebook-logo

AS Farlig Gods | Wdm. Thranes gt 98, 0175 Oslo | Tlf 23 00 61 10 |   facebook icon   instagram icon