Featured

E-opplæring

AS Farlig Gods introduserer e-opplæring i kapittel 1.3 med farlig avfall. 
ADR-håndboken 2019 er en integrert del av kurset.

Klikk her for priser og bestilling

 

Kompetanse og rådgivning

AS Farlig Gods hovedvirksomhet er opplæring og konsulentarbeid innen fagområdet farlig gods.

AS Farlig Gods har kompetanse, erfaring og godkjenning til å avholde alle typer ADR-kurs samt kurs for sikkerhetsrådgivere. I tillegg har vi mange års erfaring i å utarbeide, avholde og skreddersy bedriftsinterne kurs.

Våre arbeidsområder:

  • Kurs
  • Kompetanseutvikling
  • Sikkerhetsrådgivning
  • Utarbeiding av dokumentasjon
  • Bistå virksomheter, bransjeforeninger og myndigheter i ulike prosjekter
  • Håndbøker og veiledningsmateriell
  • Faresedler
  • ADR-utstyr

AS Farlig Gods | Wdm. Thranes gt 98, 0175 Oslo | Tlf 23 00 61 10 |   facebook icon   instagram icon