Faresedler

Innledning

AS Farlig Gods er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi har registret og behandler i forbindelse med ditt kundeforhold med virksomheten. Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med tidligere kunder.

I denne personvernerklæringen gir vi deg blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilke formål vi behandler dem, hvilke tredjeparter som er involvert, informasjon om dine rettigheter og ikke minst hvordan vi sikrer informasjonen vi har om deg.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjonen helt nederst i personvernerklæringen.

 

Hvilke personopplysninger har vi om deg?

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. I forbindelse med påmelding på våre kurs, registrerer vi følgende opplysninger:
• Navn
• Adresse
• Epost-adresse
• Telefonnummer

 

Hva bruker vi personopplysningene til?

Personopplysningene vi behandler brukes i hovedsak til å utføre arbeid i forbindelse med våre tjenester rundt påmelding, registrering og oppfølging i forbindelse med kurs.

Da kompetansen vil tilbyr er tidsbegrenset, bruker vi opplysningene til å følge opp elevene, for fornyelse av kompetansen.

 

Hvem deler vi dine opplysninger med?

Personopplysningene vi er behandlingsansvarlig for brukes i all hovedsak for å oppfylle
avtaleforholdet.

Vi deler disse opplysningene med vårt regnskapskontor Gyda Bedriftservice AS, som fakturer for oss.

 

Geografisk lagring av personopplysningene

Personopplysningene lagres hos tjenesteleverandør i Norge.

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene om deg?

I henhold til personopplysningsloven §1, jf. GDPR artikkel 17, vil vi ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Ved avslutning av kundeforholdet vil våre registrerte personopplysninger bli anonymisert eller slettet etter 3 år, i tråd med alminnelig foreldelsesfrist. I CRM og ERP systemene lagres personopplysninger i tråd med bokføringslovens §13. Disse opplysningene blir anonymisert eller slettet når den pliktige oppbevaringstiden på 5 år er utløpt.

 

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Du har blant annet:
• Rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (GDPR artikkel 15),
• Rett til utlevering av dine personopplysninger (GDPR artikkel 20)
• Rett til å fremme en innsigelse (GDPR artikkel 21)
• Rett til å be om korrigering av opplysninger (GDPR artikkel 16)
• Rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen begrenses (GDPR artikkel 17 og 18)

Hvis du mener vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag eller på andre måter
ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, henvender du deg til oss. Se kontaktinformasjon nedenfor. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.

Du kan også klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om først å kontakte oss slik at eventuelle misforståelser kan avklares på beste måte.

 

Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelig for eventuelle spørsmål du måtte ha – bruk kontaktinformasjon under:

AS Farlig Gods, Waldemar Thranesgate 98, 0175 Oslo
Torfinn Lillehagen, daglig leder
Tlf. 922.26.053 Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

AS Farlig Gods | Wdm. Thranes gt 98, 0175 Oslo | Tlf 23 00 61 10 |   facebook icon   instagram icon